Print Page | Close Window

BẢNG TỔNG SẮP ĐIỂM TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 13.11.2016

Printed From: clbcaucatrangan.com/forums
Category: Tổ chức Câu lạc bộ
Forum Name: Phòng truyền thống
Forum Discription: Hình ảnh hoạt động và phát triển của Câu lạc bộ
URL: http://www.clbcaucatrangan.com/forums/forum_posts.asp?TID=20143
Printed Date: 19/tháng tám/2018 vào lúc 10:43


Topic: BẢNG TỔNG SẮP ĐIỂM TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 13.11.2016
Posted By: dungnoritsuhn
Chủ đề: BẢNG TỔNG SẮP ĐIỂM TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 13.11.2016
Date Posted: 18/tháng mười một/2016  vào lúc 10:30
1 Lê Hoàng                 0.5
2 Hoàng Ngọc Minh                    1
3 Nguyễn Huy Hùng                    1
4 Ngô Quốc Hùng                    1
5 Trần Ngọc Vũ                    1
6 Doãn Văn Dành                    1
7 Nguyễn Thái Dũng                    1
8 Đỗ Minh Tâm                    1
9 Nguyễn Hữu Quảng                    1
10 Lê Hùng Vỹ                    1
11 Nguyễn Hiệp Thắng                    1
12 Nguyễn Chí Đạo                    1
13 Đỗ Thành Huy                 1.0
14 Khương Thuận                    1
15 Trịnh Công Thanh                 1.5
16 Lê Duy Sơn                    2
17 Quang Cường                    2
18 Nguyễn Hồng Vũ                    2
19 Phạm Vinh Quang                    2
20 Nguyễn Văn Luyện                 2.0
21 Nguyễn Tuấn Anh                    3
22 Dương Tấn Hùng                    3
23 Phạm Anh Tuấn                    3
24 Vũ Hữu Anh                    3
25 Nguyễn Hoài Sơn                    3
26 Nguyễn Ngọc Phương                    4
27 Dương Văn Cường                    7
28 Khiếu Thanh Bình                    7
29 Đặng Mạnh Hà                    8
30 Đặng Mạnh Dũng                    9


-------------
Cá không ăn thính ... Cá ươngTrả lời:
Posted By: dungnoritsuhn
Date Posted: 05/tháng mười hai/2016  vào lúc 10:47
BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM ĐẾN HẾT NGÀY 4/12/2016:

1 Lê Hoàng                 0.5
2 Hoàng Ngọc Minh                    1
3 Nguyễn Huy Hùng                    1
4 Ngô Quốc Hùng                    1
5 Trần Ngọc Vũ                    1
6 Doãn Văn Dành                    1
7 Nguyễn Thái Dũng                    1
8 Đỗ Minh Tâm                    1
9 Nguyễn Hiệp Thắng                    1
10 Nguyễn Chí Đạo                    1
11 Đỗ Thành Huy                 1.0
12 Khương Thuận                    1
13 Lưu Văn Khoa                 1.0
14 Trịnh Công Thanh                 1.5
15 Nguyễn Hữu Quảng                    2
16 Quang Cường                    2
17 Nguyễn Hồng Vũ                    2
18 Phạm Vinh Quang                    2
19 Nguyễn Văn Luyện                 2.0
20 Vũ Hữu Anh                    3
21 Phạm Anh Tuấn                    3
22 Dương Tấn Hùng                    3
23 Nguyễn Tuấn Anh                    3
24 Nguyễn Hoài Sơn                    3
25 Lê Duy Sơn                    4
26 Nguyễn Ngọc Phương                    4
27 Lê Hùng Vỹ                    4
28 Dương Văn Cường                    7
29 Khiếu Thanh Bình                    7
30 Đặng Mạnh Hà                    8
31 Đặng Mạnh Dũng                  10
Print Page | Close Window